ความเห็น 182008

มองจันทร์:จินตนาการ.....ความจริง

เขียนเมื่อ 
งานยุ่งปกติค่ะ....แต่ระยะนี้มีภาระดูแลใจเพื่อน....ที่ต้องใช้เวลา....ใช้พลังงาน....จนดึกดื่น...หมดแรงซะทุกวันค่ะ...