ความเห็น 1818290

อปท. องค์กรปกครองท้องถิ่น : ความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน ต้นแบบองค์กรที่น่ายกย่อง

เขียนเมื่อ 

ไปเต็น ทุกวันคะพี่นก เป็นกิจกรรมและสิ่งที่ดีคะ