ความเห็น 181806

กลับมาอีกครั้ง… เพื่อ “เขียนบันทึก” อย่าง “อิสระ”

เขียนเมื่อ 
อาจจะมีบางเวลาที่ทำให้รู้สึกท้อ อยากหยุดได้บ้าง
นายบอนก็เคยเป็นบ่อยๆ

แต่เมื่อมองย้อนไปถึงวันแรกๆที่เริ่มเขียน
และสิ่งที่ตั้งใจถ่ายทอด ไม่ใช่เืพื่อตนเองครับ เพื่อคนอื่นต่างหาก  นายบอนตั้งใจเขียนสะสมไว้ เพื่อที่ว่า เมื่อถึงวันที่ไม่สามารถเขีัยนบันทึกที่นี่ได้อีก อย่างน้อย เรายังได้ฝากมรดกทางความคิด หรือ ความรู้ไว้ให้คนอื่นได้ค้นพบบ้าง แม้ว่า นายบอนจะไม่ใช่บุคคลสำคัญอะไรมากนัก