ความเห็น 18168

KA : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานธุรการ)

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

    ได้พูดคุยกับพี่บอยว่าบุคลากรบางท่านไม่สะดวกที่จะเข้ามาใช้ blog ดังนั้นจึงได้ตกลงกันว่าจะได้นำ KA ของทั้ง 5 วง  รวบรวมและจัดทำเป็นหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกสำนักงานเลขานุการ ของทุกคณะวิชา เพื่อผู้ที่เข้าร่วมจะได้ทบทวนและผู้ที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมในวันดังกล่าวได้จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ 
     โดยทาง QAU. จะได้ดำเนินการต่อไปนะคะ