ความเห็น 18152

KA : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานธุรการ)

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
 ม.มหาสารคามก็จัดประชุมในวันเดียวกันเลยค่ะ แต่ความพร้อมและความชำนาญคงจะสู้ทาง สหเวชศาสตร์ไม่ได้ ถ้ามีโอกาสความหน้าคงจะได้ขอคำชี้แนะพร้อมแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะค่ะ