ความเห็น 1813079

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ นึกถึงท่านอาจารย์อยู่เสมอครับ พอดีกำลังเขยี้อนภูเขาอยู่ครับ ท่านอาจารย์สบายดีน่ะครับ