ความเห็น 1812996

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

โอ้ว ขอบคุณสำหรับข้อความรู้เพิ่มเติมในเรื่องภาษาอังกฤษ นะคะ

หนูจะบอกว่านิสิตของอาจารย์มีวิธีการเรียนแบบร่วมมือ

แต่หนูและผองเพื่อน มีวิธีการสอบแบบร่วมมือค่ะ

ฉะนั้น เวลาตก เลยตกทั้ง sec

เย่ ดีใจจริง