Orasa

Orasa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Newbie
ไร้สังกัด
Usernamedeethung
สมาชิกเลขที่98738
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     ปีการศึกษา 2552 : นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5

                               สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

                               ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

                               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                               [เรียน 5 ปี ไม่ใช่ซ้ำชั้นนะคะ แต่เป็นหลักสูตร 5 ปีค่ะ]

     สิ่งสนใจ : การศึกษา ศาสนา ปรัชญา เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง

     เป้าหมายในชีวิต :เมื่อฉันอายุ 35 ปี ฉันต้องได้เป็นคนผลิตครู [ฝันไว้ก่อนค่ะ]

     ประโยคให้แรงเสริมประจำตัว   :  สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

                                                มึงสู้จริงหรือเปล่า !!

                                                สิ่งที่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว ย่อมไม่เหลือข้อสงสัยอะไรอีก

                                                หากเราตกอยู่ภายใต้ความกลัว เราจะไม่ค้นพบสัจธรรม