ความเห็น 1812871

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ
 • พี่ใหญ่สบายดีนะครับ
 • ขอบคุณคุณหนุ่มกร
 • แหมเอาสาวๆๆมาเต็มเลย
 • ชมอาหารครับ
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • แล้วจะรีบแจ้งให้ทราบครับ
 • แต่จองที่พักแล้ว
 • ขอบคุณครูหนุ่ยมากครับ
 • มีโปรแกรมครับ
 • แต่เป็นโปรแกรมที่ลองใช้
 • เลยเอาไปฝากไว้ที่อื่นๆๆ
 • จะได้ประหยัดเนื่อที่ gotoknow ครับ