ความเห็น 1812026

เตรียมเอกสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูต้อย พบหมอสิทธิพร ฝากทักทายด้วยครับ จำคุณหมอวีรศักดิ์ได้ครับ ท่านไปเมื่อไรครับ

ขอบคุณคุณอิง สอบเมื่อไรครับ...ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ....