ความเห็น 1806591

ยิ่งแก่ยิ่งรู้สึก

เขียนเมื่อ 

วัยวันที่ผันผ่าน เวลากาลที่ล่วงเลย กี่คนกันเล่าเอย จึงได้มาถึงวันนี้ ...

...ทำอย่างไรที่จะตระหนักในความแก่เฒ่า และดำรงอยู่ในความเสื่อมถอยเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจ

ความเปลี่ยนผันตามวันวัย รับรู้จากมุมมอง ความคิด และกิจกรรมที่ทำ

ส่วนผู้น้อยที่ยังไม่ถึงวัย ก็ได้เข้าใจความรู้สึกของผู้สูงวัยทั้งหลายอย่างถูกต้อง

...