ความเห็น 18049

วันนี้คุณอ่านหนังสือก่อนนอนรึเปล่า?

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ  เหนื่อย ๆ ทีไร มาอ่าน blog โดยเฉพาะของสำนักงานเลขานุการ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ใกล้เคียงกับเรา อย่างที่คุณบอยรับผิดชอบ  ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาก และยิ่งท่านคณบดีดูแล ให้ความสำคัญในทุกเรื่อง  รู้สึกว่าเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการทำงานมาก ๆ แต่อย่างไรก็ตามของเภสัช เชียงใหม่ ท่านคณบดีก็น่ารักไม่เบา เราจึงต้องทุ่มเทการทำงานกันค่ะ  ถึงแม้ว่าทางเภสัชจะยังไม่ได้นำ KM มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม (กำลังรอคณะกรรมการฯ กำหนดแนวนโยบายค่ะ ซึ่งหนูก็เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ  )ซึ่งกรรมการทุกท่านก็ใหม่กันหมด  เราจึงยังต้องเรียนรู้อีกมาก  แต่จริง ๆ แล้วหนูว่าในคณะเราก็กำลังทำกันอยู่อย่างเช่น ทีมสายสนับสนุน เรามีทีมปันความรู้สู่ทีม ซึ่งประกอบไปด้วย เลขานุการคณะเป็นหัว(ปลา)มีหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 19 คน ร่วมในการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของคณะ (เฉลี่ยนเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งรวมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Job Module)  เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และเรากำลังพัฒนาเพื่อขึ้นเวบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อพัฒนาในการทำงานต่อไป ซึ่งอนาคตอาจต้องรวมถึงการคิดภาระงานของสายสนับสนุน  ซึ่งจะโยงกับ KPIs ที่เราไปประชุมสัมมนาของ ปขมท.ที่เชียงใหม่ เมื่อ 2-3 กพ.49ที่ผ่านมา (คุณบอยก็มาประชุมค่ะ)  มีความคืบหน้าอย่างไรอาจจะนำตัวอย่างขึ้นทาง blog เผื่อว่าอาจารย์จะได้กรุณาให้ comment

 

ชื่นชมอาจารย์และทีมสายสนับสนุนของสหเวชฯ ค่ะ

 

สมพร