ความเห็น 180311

โลงผีแมน…พาหนะเดินทางไปสู่โลกหลังความตาย

เขียนเมื่อ 

ความเชื่อและพิธีกรรมโบราณมักเป็นปริศนาเสมอ...

จะตามอ่านนะครับ...หวังว่าจะได้ไปสักทริปหนึ่งครับ...