ความเห็น 179930

เสวนาเรื่อง"ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" (ตอนที่ 1) : ผู้เข้าร่วมเสวนาเต็มห้องประชุม

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเยี่ยมค่ะ
  • เห็นพลังกาย พลังใจจากชาว พยาธิแล้ว  มีกำลังใจทำงานอีกโขค่ะ
  • สิ่งเหล่านี้หาได้จาก G2K จริง ๆ
  • ขอบคุณ อ.หมอปารมี แรงใจสูงสุดค่ะ