ความเห็น 179911

KM Research 2 มีนาคม 2550: กำหนดการและสรุปประเด็นที่ได้จากเวทีเก่า 3 ครั้ง

เขียนเมื่อ 
ตามมาอ่านครับ แต่ยังชอบรูปเด็กน้อยแถบขวามือครับ