ความเห็น 178915

Hello World!

เขียนเมื่อ 

หวัดดีครับ น้องเทพ ธรรมาวุธ

    เข้ามาแวะทักทาย Hello World, How big your world is! เดี๋ยวก็จะรู้ครับว่าโลกแห่งการเรียนรู้นี่ใหญ่ขนาดไหนครับ เนื่องจากแต่ละคนมีโลกของการเรียนรู้ของแต่ละคน เมื่อโลกหลายๆใบมารวมกันเข้า มีส่วนเชื่อมโยงกันเข้าโลกแห่งการเรียนรู้นี้ ก็จะกลายเป็นกาแลกซี่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ เรียนรู้พร้อมกับการค้นหา เพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนในชีวิตครับ

ขอเป็นกำลังและให้โชคดีตลอดไปน้องรัก

พี่เม้ง