ความเห็น 1783966

ลุ่มแม่น้ำมูล

chinchang
IP: xxx.28.51.71
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่ามีกฏหมายหรือพรบ.ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนปากมูลนี้และมีผลกระทบใดที่สร้างความรุนแรงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นแล้วจะมีวิธีการใดในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหานั้นหรือจะให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องทนอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีทางแก่ไขและต้องเจอแบบนี้ตลอดไป??????????????????????????????????????????????