ความเห็น 17837

ประวัติส่วนตัว

อนงค์(แม่สอด )
IP: xxx.29.15.66
เขียนเมื่อ 

ต้องการเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่อธิบายและสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายด้วยตนเอง