ความเห็น 17829

ตอบคำถามคุณNidNoi ทำไมคนไทย ไม่ชอบอ่าน help

ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ผมคิดว่าระบบการศึกษาไทย บางที่ระบบหลายอย่างควรแก้ไข เช่นเราสอนให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้เองแต่ การสอบ การวัดประเมินผลใช้ระบบความจำ นักเรียนเลยถามผมว่า อาจารย์สอบแบบนี้ ไม่เห็นเหมือนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลย
  • ปัญหาเรื่องการอ่าน คนไทยส่วนมากไม่ชอบอ่านหนังสือ ใครมีความคิดเห็นอื่นๆบอกบ้างนะครับ
  • ขอบคุณ คุณสุคนธ์ที่ทำให้ต่อมความคิดผมได้ใช้บ่อยๆครับ