ความเห็น 1781768

หนังสือครูเพื่อศิษย์ ส.ค.ส. กำลังใจจากคุณหมอวิจารณ์ พานิช

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมแนวคิดจริง ๆ ครับ

คงามจริงแล้ว ครูมีหน้าที่สอนคน ไม่ใช่สอนหนังสือ

ถ้าเราทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้ว

เราก็ถือว่า เป็นครูเพื่อลูกศิษย์ จริงไหมครับพี่