ความเห็น 177610

ประโยชน์

เขียนเมื่อ 

ท่านมหาวิริยะ...

ท่านต้องไปหาหนังสือแล้วค้นหาเอาเอง ....

บอกตรงๆ ด้วยสถานภาพของท่าน สามารถไปค้นหาได้จากหนังสือตามสถานที่ซึ่งบอกไปแล้ว หรือถามอาจารย์ที่สอนปรกติก็ได้ ...

วันก่อนแนะนำไปหลายคัมภีร์แล้ว คัมภีร์เหล่านั้นจะต้องวางไว้ใกล้ตัว...(อีกอย่าง คัมภีร์ธาตุปปมาณิกา ซึ่งว่าด้วย ธาตุทั้งหลาย) จะต้องวางไว้ใกล้ตัวเสมอ สงสัยก็ลองเปิดดู...

เกิดเป็นคน ควรหวัง อย่ายั้งหยุด

ใจจ่อจุด แน่แน่ว ในแนวหมาย

หวังไว้เถิด หวังยั่งยืน อย่าคืนคลาย

ปราชญ์ทั้งหลาย สมหวัง เพราะตั้งใจ

                                (แย้ม ประพัฒน์ทอง)

นับถือ