ความเห็น


ต้องยอมรับว่า อปท.โดยเฉพาะอบต.ก็คล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการทั่ว ๆ ไป การบริหารจัดการคงจะคล้ายกับที่คุณโชคชัยและบุคคลที่ทำงานอยู่ในระบบราชการ ได้สรุปในเรื่องการบริหารจัดการไว้อย่างละเอียด สำหรับอบต.ไร่ขิงได้มีการจัดการเทคโนโลยี่ในหลายเรื่อง เช่น ระบบแผนที่ภาษี(GIS) , การสร้าง web page , การให้บริการ Internet ตำบล , ระบบ E-Auction , ระบบ Lan , ติดตั้งUBC และ การคำนวณเงินค่าภาษีและการคำนวณเงินค่าน้ำประปาโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ซึ่งจากระบบที่ได้จัดทำดังกล่าวก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งยังเป็นต้วสนับสนุนส่งเสริมในด้านการจัดการตามหลักธรรมาถิบาลแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความสนใจความรู้ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ในเรื่อง IT จึงทำให้ระบบต่าง ๆ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากผมได้เป็น CIO ในลำดับแรกผมต้องทำในด้าน HRD เพื่อให้เขาได้รับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของระบบ และความสำคัญของผู้ใช้ระบบควบคู่กันไปโดยให้มีการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการใช้ IT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับองค์กรอีกทั้งยังต้องมีการจัดทำแผนในเรื่อง IT ขึ้นมาโดยเฉพาะ

สรุปอบต.จำเป็นต้องปรับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ IT ให้บุคลากรขององค์กรทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและในระดับนโยบายให้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี