ความเห็น


  • ความจริงแล้วอาตมาก็เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงได้บวชเป็นภิกษุณีนะ เพราะอย่างไรเสียพุทธเจ้าท่านก็ได้อนุญาตไว้เรียบร้อย แต่การบวชนั้นต้องเป็นตามธรรมวินัย(ของนิกายนั้นๆ) แต่ในนิกายเถรวาทนั้นองค์ประกอบของการบวชภิกษุณีไม่ครบตามที่บัญญัติและไม่สามารถหามาทดแทนให้ถูกต้องได้ เพราะการบัญญัติองค์ประกอบนั้นพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอง ทีนี้การบัญญัติใหม่(ถอน-เพิ่ม)เพื่อให้องค์ประกอบครบตามกำหนดนั้นไม่สามารถทำได้ตามมติของพระเถระ(ตอนสังคายนา)เพราะฉะนั้นจึงเรียกนิกายเราว่า"เถรวาท" ไม่เป็นไรเรื่องของการบรรลุธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับนิกายอยู่แล้ว เมื่อท่านบวชแล้วก็นับได้ว่าเป็นภิกษุณี แต่ต้องให้ชัดเจนว่าท่านบวชกับนิกายไหน เพราะเกี่ยวกับเรื่องการปกครอง(กฏหมายของคณะสงฆ์)ด้วย
  • เรื่องนี้เป็นปัณหามานานถ้าท่านทั้งหลายศึกษาไปเรื่อยๆจะเข้าใจได้ ความชับช้อนของปัณหามีมากค่อยคุยกันด้วยเหตุผลโดยเอาพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นบรรทัด ปัณหาก็สามารถหมดไปได้
  • แต่ที่อาตมาเขียนนั้นเป็นการวิจารณ์ส่วนตัวอาจจะใช้คำรุนแรงไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะโรคร้ายต้องใช้ยาแรงบ้าง หวังว่าท่านทั้งหลายคงอ่านเอาเหตุผลมากกว่า อ่านเอาพวกพ้องฯฯฯ
  • ขอบคุณ คุณณัฐที่มาให้ความเห็นไว้ด้วย ที่จริงอาตมาติดตามงานเขียนของท่านประจำนะ เจริญพร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี