ความเห็น 1765

" การศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ "

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.243
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่สามารถสร้างบลอกได้  ให้อัพโหลดรูปของตัวเองที่เหมาะสมกว่า รายงานที่มีความยาวมากควรอัพโหลดไฟล์แล้วใช้การลิงค์จะดีกว่า  

หน้าจอภาพ ควรปรับแต่งใหม่ใด้ดูเป็นระเบียบสาวงามหน้าอ่าน

ขณะนี้อาจารย์กำลังตรวจงานที่ส่งมา  นักศึกษาสามารถปรับแต่งหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้