ความเห็น 1764

ความสำคัญของการศึกษาพิเศษ

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.243
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่พวงทิพย์ สามารถสร้างบลอกของตัวเองได้  รูปที่นำมาลงไว้เป็นรูปของตัวเองหรือเปล่า หากมีเวลาให้นำรูปของตัวเองมาอัพโหลดใหม่   รายงานได้รับแล้วค่อนข้างสรุปได้น้อย  ยังพอมีเวลาเพิ่มเติมข้อมูล  ควรปรับให้สมบูรณ์ที่สุด  ขณะนี้อาจารยน์วิรัตน์ชัย กำลังตรวจงานอยู่