ความเห็น 176325

เรื่องเล่าจากดงหลวง 32 ขอทานคนนั้น

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับน้องหนิงครับ