ความเห็น 1761901

งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จ.นครสวรรค์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่  2553 แด่คุณกานดา

อโรคยา ปารมาลาภา  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ์ค่ะ