ความเห็น 17582

แชร์ประสบการณ์ "งานได้ผล ตนเป็นสุข"

sm
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับอาจารย์คะ  

          และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น ต้องสร้างขึ้นภายในจิตใจของเราเอง  เมื่อเรารู้สึกท้อแท้ เบื่อ ไม่มีกำลังใจ  เราต้องสร้างแรงบันดาลใจด้วยตนเอง  ให้เราสามารถมีกำลังใจต่อสู้ต่อไป  การสร้างแรงบันดาลใจต้องใช้ความพยายามอย่างมากขึ้นกับแต่ละบุคคล การนั่งสมาธิก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เป็นประจำเลย  และการสนทนากับผู้ที่คิดดี ทำดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคะ

         ส่วนงานที่เรารักและเราชอบ เราต้องให้น้ำหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ต้องตั้งธงไว้ในใจเราจนกลายเป็นความเคยชินและเป็นกิจวัตร