ความเห็น 1754254

พระอรหันต์ขัดแย้งกันหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

มาอ่านเพื่อเป็นความรู้เจ้าค่ะ

ขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะ