ความเห็น 1754026

กพอ. กับการติดฟอร์มจนลืมสาระหรือคุณค่าที่แท้จริง

[email protected]
IP: xxx.29.94.70
เขียนเมื่อ 

มีข้าราชการนอกสังกัด ข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยที่จบปริญญาเอก มีผลงานการเรียนการสอนเมื่อ 17 พ.ย.51ทั้งที่ มีมาตรา32 (3) และประกาศ กพอ.ให้สามารถทำได้ ขออาจารย์ช่วยให้ขอคิดเห็นด้วย