ความเห็น


ระบบสารสนเทศของราชโบริกาดูทันสมัย  แต่  ,,,,,ขอบอกว่าผลการประเมิน  โครงการ  ToPSTAR  อยู่ที่ระดับ  PD  ยังไม่ถึงระดับ   CA    หน้าที่   CIO  ที่ดีอย่างเราต้องรีบทำการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการคัดสรรผู้นำที่ดีเป็นผู้รับผิดชอบ    พัฒนาตามกระบวนการ  TQM   เพราะมีความเชื่อเช่นเดียวกับคุณ  อุบล  ว่าเมื่อดีทั้งระบบย่อมประสบความสำเร็จได้ง่าย   ส่วนขั้นตอนการพัฒนา  จากข้อคิดเห็นของคุณ  อัญชลี  บอกรายละเอียดชัดเจนขอนำไปใช้บ้าง  ในระบบราชการความล่าช้าจากขั้นตอนรออนุมัติ ดังข้อเสนอของ นายอำเภอโชคชัยถูกต้องทุกประการ  ความเจริญจึงเกิดขึ้นไม่ได้ในระบบราชการ  ในฐานะที่เป็น   CIO  ของราชการต้องกล้าตัดสินใจและใช้เงินนอกระบบเข้าช่วยดังเช่นผอ.ราชโบริกา  อุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  คน   บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือ   CIO  ต้องดูแลกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด  เป็นขวัญและกำลังใจคุณธรรมของผู้นำช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง     อย่าลืมว่า   ระบบ  PDCA   /  TQM  /MBO /HRM    เหมาะสมกับใคร  และ งานประเภทใด  CIO ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี