ความเห็น 17523

นิจนภา มูลกันทา : ความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีต่อวิชาCAI

สุขวัชร เทพปิน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
นึกๆไปก็อิจฉาครูดอยคนนั้นเนาะ....เขาคงทำบุญมามาก...(..)