ความเห็น


ณัฐพล เนียมประดิษฐ์

โลกของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด ทั้งในด้านรับรู้ข้อมูลข่างสารจากทั่วโลก  การวางแผนการผลิตบริการหรือสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า การการวิเคราะห์การตลาด การคาดเดายอดขาย การเข้าถึงลูกค้าเป็นต้น ซึ่งเน้นความพึงพอใจในสินค้าและบริการ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจนั้นต้องเน้นที่คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหลัก ดังนั้น CIO จึงควรนำหลัก TQM มาใช้ในการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน เพื่อให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี