ความเห็น 1750359

พระอรหันต์ขัดแย้งกันหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

อ.ขจิต ด้วยความยินดี ช่วยกันขยายและเผยแผ่ เพราะตอนนี้สังคมกำลังเข้าใจผิดเรื่องนี้กันมากเหลือเกิน