ความเห็น 1749740

พระอรหันต์ขัดแย้งกันหรือไม่?

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาอีกครั้ง ดีใจที่ได้อ่านความรู้สึกที่ดีๆ จากโยม และคิดว่ามีอีกหลายท่านที่คิดเช่นเดียวกับโยม โชคดีปีใหม่