ความเห็น


       การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ รวมถึงสามารถบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงองค์กรแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน 
       การบริหารจัดการในแต่ละองค์กรที่จะเน้นไปในด้านใดด้านหนึ่งนั้น มีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม และข้อจำกัดของแต่ละองค์กร สำหรับในธุรกิจกิจรถยนต์นั้นกระบวนการต่างๆได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นระบบ 1. ด้านการจัดการคุณภาพ เรามีระบบงานในการรักษามาตรฐานให้ได้ตามที่กำหนด มีมาตรฐานทางด้านโชว์รูม ศูนย์บริการ และระบบบริหารงาน มีมาตรฐานในการขาย 10 ขั้นตอน และจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการบริการ (Quality Care) อันประกอบไปด้วย Service Upgrade, DCRC และ 5 ส. โดยที่จะต้องปฎิบัติตามแต่ละขั้นตอนที่ระบุไว้ 2. ด้านการพัฒนาบุคคล เรามีการกำหนดพนักงานในตำแหน่งต่างๆตามโครงสร้างขนาดขององค์กร โดยมีการกำหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานเป็นลายลักษณ์อักษร(Job Description) ทุกตำแหน่งในองค์กรจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดทำขึ้น รวมถึงพนักงานเข้าใหม่จะต้องได้รับการฝึกอบรม แม้ว่าคนจะเปลี่ยนหรือลาออกก็จะต้องรักษามาตรฐานไว้ กล่าวคือ เราดำเนินธุรกิจตามระบบที่กำหนดไว้ 3. ด้านการจัดการมุ่งผลสัมฤิทธิ์ เรามีการกำหนดเป้าหมายทั้งในด้านการขาย ด้านการบริการ และความพึงพอใจลูกค้า ซึ่งถูกกำหนดไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด อัตราการเติบโตของตลาดและคู่แข่งขัน โดยจะได้รับผลตอบแทน กำไรในการดำเนินธุรกิจรวมถึงความจงรักภักดีของลูกค้า
       สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทุกกระบวนการที่เราจัดทำขึ้นมาทั้งหมด ทั้งในด้านการจัดการคุณภาพ และด้านการพัฒนาบุคคล ก็เพื่อผลสำฤิทธิ์ทางธุรกิจ ให้ได้ผลตอบแทน และกำไร ในระยะยาว จึงกล่าวได้ว่าในโลกของธุรกิจรถยนต์จะเน้นไปในด้านการจัดการมุ่งผลสำฤิทธิ์มากกว่าด้านอื่นๆ
 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี