ความเห็น 1742898

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อคนยากจน

ปัทมาวดี ซูซูกิ
IP: xxx.131.220.50
เขียนเมื่อ 

เป็นการบ้านจากคุณครูรึเปล่าคะ ?

นโยบายสาธารณะ กับสินค้าสาธารณะไม่เหมือนกัน