ความเห็น 1740063

ปฏิทิน ลีโอ จุกโผล่ 2010

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ คุณ Poo

ใช่อย่างยิ่ง สำหรับสิ่งที่เราควรถามต่อเขา ถึงสำนึกรับผิดชอบ ต่อ สังคมไทย