ความเห็น


ราชโบริกาฯ  มีระบบ  IT ที่ดูทันสมัย  แต่ผลการประเมินระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่โครงการ ToPSTAR กระบวนการทำงานยังอยู่ที่  PD  ไปไม่ถึง  CA  ดังนั้นต้องพัฒนาระบบ

 TQMเพราะบุคคลากรทุกคนมีความสำคัญต่อระบบงานดังความเห้นของคุณอุบล  การทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ทีมงานทุกคน  ผู้บริหาร CIO ต้องเลือกคนทำงานเป็นโดยเฉพาะหัวหน้าทีม  การพัฒนาคน การกำกับติดตามผลงานที่ดีทำให้ผลงานมีคุณภาพ  การตอบแทน/รางวัลสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

มีผลงานดี  การสนับสนุนส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถการบริหารจัดการควรใช้รูปแบบที่แตกต่างกันทั้ง MBO / HRDและคงต้องบูรณาการหลายแบบตามประเภทของ  บุคคล สถานการณ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี