ความเห็น 17179

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากมุมมองของดิฉัน

เพื่อนหล่อน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ฉันได้รับความรู้มากเลยเมื่ออ่านข้อมูลที่หล่อนค้นคว้าหามา ขอบคุณจริงๆ