ความเห็น 17168

เสนอโครงการCAIระดับช่วงชั้นที่ 2

รุจโรจน์ แก้วอุไร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่มีคนนำเสนอว่าจะทำมากที่สุดครับ ที่ผมมีเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่เกือบ 3 เรื่องแล้วครับ ถ้าจะทำแล้วบอกว่าอาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้าง อาหารใดอยู่ในหมู่ใด อย่าทำเลยครับ มีเยอะแล้ว แต่ถ้าจะทำมีแง่มุมอื่นที่น่าสนใจและไปเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่จะน่าสนใจกว่าครับ