ความเห็น 171623

แค่ 5 นาทีบางเสี้ยวจาก "ตำนานสมเด็จพระนเรศวร"

มานะชัย
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ยังไม่ได้ดูเลยครับแต่รู้ว่าภาคแลกนะเกี่ยวข้องกับไก่

เลยภาคภูมิใจ เพราะเราเลี้ยงไก่ (เกี่ยวกันไหมเนี้ย)

ชอบในวีรกรรมท่านครับ