ความเห็น 171443

Turn Left, Turn Right ที่แท้แค่กำแพงกั้น

เขียนเมื่อ 

"  ให้เราหมั่นสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวให้มากๆ ไม่ใช่แค่ผ่านเลยไป เพราะสิ่งดีๆ อาจผ่านมาในชีวิตเราแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้สังเกต และคว้าเอาไว้เท่านั้นเอง  "

คะรู้สึกดีๆ ใช่  เพียงเราไม่สังเกต