ความเห็น 171271

แค่ 5 นาทีบางเสี้ยวจาก "ตำนานสมเด็จพระนเรศวร"

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ   Mr.Direct ค่ะ
  • เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราจึงรู้สึกเหมือนกันไงค่ะ
  • ตอนนี้อยากให้คนไทยรู้รักสามัคคี  เป็นที่สุดเลยค่ะ