ความเห็น 171237

แค่ 5 นาทีบางเสี้ยวจาก "ตำนานสมเด็จพระนเรศวร"

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วซาบซึ้งครับ...

อยากให้คนไทยทุกคนรู้สึกอย่างนี้เหมือนกัน...

ผมก็รู้สึกเหมือนคุณครับ...

จึงอยากทำงานตอบแทนแผ่นดินบ้าง...