ความเห็น 170055

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ...

เนื้อหาของเพลงทำให้เราต้องคิดตามเพลง...

เป็นการทำลายประสิทธิภาพในการอ่านครับ...

แต่ถ้าอยากให้บล็อกมีลูกเล่นเป็นสีสัน...

ใช้เพลงบรรเลงน่าจะดีกว่านะครับ...