ความเห็น


ตอนนี้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศจนมีศักยภาพพร้อมใน

ทุกๆด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเยาวชนของจีนได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพ ผิดจากประเทศไทยที่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะยุคสมัยใด

ก็ยังไม่ได้มาตราฐาน นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย เรื่องนี้ต้องให้

ผู้ใหญ่ของประเทศคิดระบบการศึกษาที่ได้ผล

เพื่อประเทศไทยของเราที่ก้าวหน้า มิใช่ย่ำอยู่กับที่อย่างเช่นวันนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี