ความเห็น 16964

คือ... “ดอกหญ้า” ธรรมดาดอกหนึ่ง

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

สรรพสิ่ง เกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป วนเวียนเป็นวัฏฏะ เมื่อมองดูรอบข้างทุกอย่างคือธรรมะ  จะมองให้เห็นเป็นสัจจะหรือจะมองให้เห็นเป็นนัยยะถ้าก่อให้เกิดการรู้แจ้งในตนหรือจนไร้รูป.. ไร้นาม " มองอย่างไร?ฤาจะสำคัญเท่าได้อะไรจากการมอง "