ความเห็น 169639

5 วิธีป้องกันมะเร็ง

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณไพรลิน ขลังวิชา และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • เท่าที่ทราบ...นมถั่วเหลืองไม่มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • อาหารที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้... ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน

สิ่งต่อไปนี้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้...

  • วัคซีน HPV
  • การไม่สำส่อนทางเพศ
  • การไม่ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์... ซึ่งทำให้ขาดสติ และเสี่ยงต่อการสำส่อนทางเพศ
  • การไม่สูบบุหรี่
  • การตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ตั้งแต่ปีแรกที่ร่วมเพศ(ครั้งแรก) หรืออายุ 20 ปีขึ้นไปทุกปี... ถ้าตรวจไม่พบติดกัน 3 ปีจะตรวจปีเว้นปีก็ได้

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายมาเบียดเบียน จะได้มีแรง มีกำลังไว้ทำอะไรดีๆ ไปนานๆ ครับ...