ความเห็น 1693213

“ เสียงกู่จากครูใหญ่” หนังชีวิตที่น่ายกย่อง

nana
IP: xxx.128.216.199
เขียนเมื่อ 

ขยันอย่างฉลาด ปราศจากอบายมุข

สอนคำขวัญในนักเรียนได้คิด ดีค่ะ